Jeg tilbyr en konfidensiell og profesjonell undersøkelse med nødvendig varsomhet og intimitet.
Jeg ønsker å gi kvinner nødvendig informasjon og ta hensyn til deres ønsker for å gi en individuell vurdering  og behandling.

Nye pasienter  er selvfølgelig hjertelig velkommen.  Jeg mener at en viktig forutsetning for å være en god lege er overskudd og arbeidsglede, noe jeg forsøker å sørge for gjennom prioriteringer mellom jobb og fritid. Fritiden min bruker jeg til friluftsliv og familie, som jeg setter utrolig høyt.

«Jeg ble født i Åbo, Finland, i 1968 og tok legeutdanningen ved Åbo Universitet (1987-1993). Jeg flyttet til Norge rett etter endt eksamen i 1993.»

Først jobbet jeg som kommunelege i Lom (1994-1995).  Under spesialistutdanningen i tiden 1995-2000 var jeg assistentlege ved flere sykehus (Fredrikstad, Lillehammer og Lørenskog).

Jeg ble ferdig spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer i 2000 og har jobbet som overlege ved Sykehuset Innlandet HF avdeling Gjøvik (2001) og Lillehammer (2002-2008).

I 2008 startet jeg som privatgynekolog ved Moelv Spesialistsenter, der jeg holdt til i seks år. Sommeren 2014 flyttet jeg praksisen til Byparken legesenter i Kongsvinger. Mange trofaste kunder fra blant annet Mjøsbyene, Gudbrandsdalen og Valdres har til min glede fortsatt å oppsøke meg til tross for lenger avstand.

Fra januar 2020 har jeg holdt til i Øgardsvegen 56 på Skarnes. Der er jeg nå sammen med tannlege Margaret Haugnes Rygg. Man ser ikke huset fra vegen da det ligger bak hus nummer 54, men det er skilt i avkjøringen «Gynekolog og tannlegesenter».